Çevre Politikası


Çevre Politikası

 

 

ÇEVRE POLİTİKASI

(PO-02/00)

 

                                                             

 

Çevre politikamız; çevremizin korunmasına ve çevremizdeki çevresel olayların sürekliliğinin sağlanmasına dayanmaktadır. Çevresel etkileri kontrol altında tutmak için tüm çevre yasaları ve düzenlemelerine uymaktayız. Bu etkileri azaltarak, çevresel bilincimizi gereçeklestirerek çevresel performansımızı arttırarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. 

 

  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

 

  • Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

 

  • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

 

  • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

 

  • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

 

  • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.